Yamaha

PRVNÍ KRŮČKY K HUDBĚ

Datum: Každé úterý od 17. září Čas: první skupina 11:00 – 12:00 a druhá skupina 16:00 – 17:00

Místo: Seydlerova 2151/3

Od 17.září vám každé úterý nabízíme možnost strávit se svými dětmi příjemné hudební hodiny. Hudební škola Yamaha pořádá v Music Villa -rozvojové kurzy. Přidat se můžete i v průběhu roku.

Program První krůčky k hudbě je určen pro děti od 18 měsíců do cca 4 let. Vychází z předpokladu, že všechny děti spontánně reagují na zvuky, tóny a rytmus. Obsahem jsou jednoduché písně, vyprávění, hudebně pohybové a rytmické hry, poslech a hudebně zábavné ztvárnění skladeb, jednoduché taneční krůčky, rytmizování básní, hra na rytmické hudební nástroje a doplňující výtvarné či pracovní činnosti. Každá hodina rozvíjí určité téma ze života dětí. Díky aktivní účasti jednoho z rodičů (prarodičů/au-pair) a využívání zajímavých učebních materiálů je hudební působení cílené a intenzivní.

Počet ve skupině: 6 – 12 dětí s dospělým doprovodem.

Čas: první skupina 11:00 – 12:00 a druhá skupina 16:00 – 17:00 – kurz pro rodiče s dětmi 18 měsíců do cca 4 let.

Obsah učiva: tematické písně, rytmické hry, elementární hra na hudební nástroje, pohybové hry spojené s poslechem hudby, výtvarné a pracovní činnosti.

Učební materiál:  leporela, CD s písněmi.

Učební doba: jedna lekce týdně (45 minut) / 16 lekcí za pololetí.

Kurz začíná 17. září a bude pokračovat každé pondělí. Vstoupit do kurzu je až do naplnění kapacity možné i kdykoliv během pololetí. Lze domluvit ukázkovou lekci zdarma.

Více informací a ON-LINE ZÁPIS na stránkách Hudební školy Yamaha

Číslo účtu pro bezhotovostní platby: 3212196002/5500.

DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE UVEĎTE JMÉNO ŽÁKA.

-platby školného (členství) zasílejte výhradně převodem.

CENÍK NA ŠKOLNÍ ROK 2019/20

PRVNÍ UKÁZKOVÁ LEKCE PRO NOVÉ ZÁJEMCE NENÍ ZPOPLATNĚNA!

PŘEDŠKOLNÍ OBORY:

Robátka (ROB)  2600 Kč 

První krůčky k hudbě (PKH1-2, PKH3)  2600 Kč 

NÁSTROJOVÉ OBORY A ZPĚV:

Akustická kytara (KYT)  2800 Kč

 

Poplatek zahrnuje:

 –  poplatek za výuku na celé pololetí (= 16 lekcí)

 –  využití systému náhrad za omluvené lekce, podpora infolinky HŠY

Poplatek nezahrnuje:

–  učební materiály 

Poznámka:

Do předškolních programů ROB/PKH lze nastoupit kdykoliv i v průběhu roku (podle volné kapacity) a požádat o zkrácení členství. 

Cena za lekci pak činí 200,-Kč a lze ji aplikovat na minimálně tři po sobě jdoucí lekce. 

Cena za členství na celé pololetí (=všechny lekce, včetně možnosti nahradit si zmeškané lekce v plném rozsahu) je tedy v přepočtu na lekci zvýhodněna.

Platební podmínky, splatnost:

Školné nahrazuje členský poplatek a platí se pololetně. 

Splatný je do týdne od zahájení Vaší účasti v kurzu, po ukázkové lekci.
-Při nedodržení termínu platby může být Vaše místo nabídnuto dalšímu zájemci. 

Výzvu k platbě obdržíte do emailu ihned po přihlášení. 

Členský poplatek je nevratný, ale v případě dlouhodobé nemoci lze požádat o převod nevybrané části členství na další období. Pokud realizujete platbu těsně před termínem splatnosti, ukažte vyučujícímu na lekci kopii dokladu o převodu. Platba školného (členství) v hotovosti není možná. 

Učební materiály:

Učební materiály nejsou v ceně školného a kupují se přímo ve výuce. 

Ke každému programu je pracovní sešit a CD v kompletu. 

Materiály podléhají autorským právům a nelze je dále kopírovat nebo veřejně prezentovat. 

Slouží pouze pro výuku a domácí opakování. 

Sourozenci na hodinách, sourozenecké slevy:

Za určitých podmínek lze mít na hodinách doprovod neplatícího sourozence, ale nesmí rušit výuku a není dovoleno se s ním zapojovat do lekce. Doprovázejícím sourozencem zdarma může být max. roční dítě, které v kurzu neběhá/neleze mezi žáky, ale sedí mimo pracovní kruh během lekce u rodiče. Zaujme-li výuka sourozence natolik, může maminka využít nabídky výukového programu pro něj vhodného. 

Není-li toto možné a chtěla by pracovat s oběma dětmi ve stejné skupině bez ohledu na věk a míru zapojení, zaplatí poplatek i za druhé dítě. V hodině může být také přítomen (s ohledem na kapacitu místnosti) doprovázející sourozenec, který je žákem HŠY v jiném oboru, avšak nesmí se do výuky zapojovat a narušovat hodinu. 

Sourozenecké slevy nejsou možné. Počet míst v kurzech je omezen tak, aby byla výuka efektivní a nelze je navyšovat pro sourozence, s ohledem na slevy. Ceny se snažíme držet trvale nízko a není zde žádný další prostor pro udělování dalších slev. Děkujeme za pochopení.

Podmínky vyučování, provozní řád:

Členský poplatek opravňuje člena (dítě) k hudebnímu vzdělávání v rozsahu 16-ti lekcí za pololetí.

V pololetí všichni žáci automaticky pokračují ve svém kurzu, pokud se neodhlásí. Po ukončení celého roku je třeba žáka znovu přihlásit (k 1.9 se vždy mění rozvrhy a věk dětí).

Dodržujte prosím pravidelnou a včasnou docházku do výuky, popř. domácí přípravu. 

Dodržujte provozní řád, bezpečnostní i protipožární předpisy školy / MC / či jiných prostor, ve kterých probíhá tato výuka.

Vyhrazujeme si právo vyloučit z lekce zjevně nemocného žáka či jeho doprovod, a to v zájmu ochrany zdraví všech přítomných v učebně. Stejné pravidlo vyloučení z lekce platí u žáka či jeho doprovodu, který záměrně narušuje výuku (např. záměrně nedodržuje pokyny lektora, v hodině telefonuje, pije nebo svačí,  hlasitým způsobem narušuje výuku, útočí na ostatní slovně či fyzicky apod.). 

V případě opakovaného porušování těchto pravidel výuky může být žák vyloučen z celého kurzu, a to bez náhrady. 

Uhrazením členského poplatku dáváte zároveň souhlas s použitím fotografií a videí z kurzu a akcí školy. V případě nesouhlasu prosíme písemné vyjádření zaslané na naši adresu nebo emailem.